Eşref Eroğlu

esreferoglu”Atalarımız İznik’i ilim, kültür ve sanat merkezi yapmak suretiyle evvela kendinden önce Bizans kültürünü yakalamış ve geçmişlerdi. Ayrıca bugün dünyanın konsensüs diye çığlıklar attığı bir dönemde bunu arayan İznik çinisinde bu konsensüsü yakalayabilirler. Çünkü burada, İznik’i fethedenker kendinden öncekilerle kaynaşmışlar ve yüzyıllar boyunca sulh ve sükun ile Dünya’ya çok olumlu mesajlar vermişlerdir.

Hadise maddeyle tarif edilebilseydi bugün modern teknoloji, bunun en güzelini yapıyor olurdu. Niye hala İznik kırmızısı, İznik motifleri!..

O günkü Anadolu’da yaratılanı yaratandan ötürü hoş görmek, her millete aynı gözle bakmak, dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin herşeyi kucaklamak, sevmek, düşünce yapısı neyse İznik çinisinde işlenen motiflerin de günümüzde bize verdiği mesaj budur.”

Eşref EROĞLU – 1989